"אני צריכה שיהיו לי הרבה גוונים כדי שאני אהיה

More actions