top of page

חיפה 3D

 

מטרתנו היא להנגיש לאנשים מכל השכבות והגילאים כלי חומרה ותוכנה שיאפשרו להם להחשף לטכנולוגיות חדשות, להפוך את רעיונותיהם למוצרים ממשיים במהירות ובקלות.
HAIFA3D הוא הגלגול המודרני של הגראז’ בו פותחו רבות מהטכנולוגיות של שנות השמונים והתשעים – שילוב בין מועדון חובבי טכנולוגיה, בית מלאכה דיגיטלי, וחממה טכנולוגית שמתמקדת בפרויקטים העושים שימוש בטכנולוגיות “פתוחות”.
אנו פועלים לייצר שיתופי פעולה בינתחומיים בין דיסציפלינות יצירתיות שונות ולהרחיב את תרבות היזמות לאזורים גיאוגרפיים ומגזרים חברתיים בהם היא אינה רווחת.
אנו שואפים לפעול כגוף בר קיימא, עצמאי מבחינה כלכלית, המקיים כל העת ולאורך שנים פעילויות מגוונות.

bottom of page