top of page

גדעון מרכוס

 

תפקידי כאדריכל הוא קודם כל להבין ולהתחבר לאדם שמולי. לאהוב אותו ולהבין אתו איזה סביבה ואיזה מקום הוא צריך. היכרות מעמיקה כזו, נותנת לי את היכולת לעטוף את האדם במעטפת המדויקת הדרושה לו – המבנה המתאים לו.
היצירתיות, המקוריות והעיצוב הייחודי, נובעים כולם מההיכרות שלי עם האדם, עם הסביבה, ועם טכנולוגיות הבניה.
המשרד מאמין בתכנון המתאים עצמו ללקוח ולסביבתו, תוך מתן דגש על שיתוף הלקוח בתהליך התכנון ובדיקה מתמדת של התאמת התכנון לצרכיו וליכולותיו של הלקוח. בין השאר ניתנת מחשבה רבה לתכנון פונקציונלי ואנרגטי המקל על החיים וחוסך בעלויות.

המשרד שואף לשילוב (חזותי, סביבתי, אקלימי) של המבנים המתוכננים בסביבתם ובמרקם החיים הקיים, תוך יצירת ערך מוסף לסביבה.

אני מאמין שהליכה, לאור עקרונות אלו, תוך הקפדה על הפרטים הקטנים, היא מתכון לפרויקט מוצלח.

bottom of page